แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม (Surgery)โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ เมืองเอก

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมชั้นสูงแบ่งเป็น

 

ศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการศัลยกรรมทั่วไป อาทิเช่น ทำหมัน ขูดหินปูน ผ่าคลอด ผ่ามดลูกอักเสบ ผ่าเนื้องอก ผ่านิ่ว ผ่าตัดแก้ไขกระบังลมฉีกขาด

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic Surgery)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการศัลยกรรมกระดูกและข้อ อาทิเช่น ข้อสะโพกเสื่อม ข้อสะโพกหลุด ข้อสะบ้าหลุด แก้ไขกระดูกหัก

ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและระบบประสาท

 

(Orthopedic and Neuro Surgery Center)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลังการผ่าตัดแก้ไขการกดเบียดของไขสันหลัง กรณีในรายหมอนรองกระดูกเคลื่อน