แผนกห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

  แผนกห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (In-House Laboratory) โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ เมืองเอก 

โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ เมืองเอก ให้บริการตรวจเลือดและค่าเคมีโลหิตในสุนัขและแมว ตรวจการเข้ากันได้ของเลือด (ในกรณีถ่ายเลือด) ตรวจปัสสาวะและนิ่ว ตรวจฮอร์โมน ตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อจากนักเทคนิคสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น  ในรายที่ต้องการผลด่วนสามารถรายงานผลได้รวดเร็วสูงสุดภายใน 1 วัน