แผนกX-rayและUltrasound

แผนก X-ray และ Ultrasound (lmaging Center) โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ เมืองเอก

โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ เมืองเอก มีเครื่อง X-Ray มาตรฐาน พร้อมบริการทุกสาขา มีเครื่อง Ultrasound “Echo Cardiography” ดูความผิดปกติของหัวใจ เช่น กรณีลิ้นหัวใจรั่ว, หัวใจโต เป็นต้น