คลินิกพิเศษ

คลินิกพิเศษ

1.คลินิกพิเศษโรคหัวใจ (Cardiology)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหัวใจและหลอดเลือด อาทิเช่น โรคพยาธิหนอนหัวใจ ลิ้นหัวใจรั่ว โรคความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์ตรวจเฉพาะ เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องอัลตร้าซาวด์หัวใจ เครื่องตรวจวัดความดันโลหิต เป็นต้น

 

2.คลินิกพิเศษโรคกระดูกและข้อ (Orthopedic)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เช่น ข้อสะโพกเสื่อม ข้อสะบ้าหลุด

ผ่าตัดแก้ไขเส้นเอ็นฉีกขาด/เสื่อมสภาพ แก้ไขกระดูกหักเป็นต้น

 

3.คลินิคพิเศษโรคระบบประสาท (Neurology)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบประสาทเบื้องต้น วินิจฉัยการกดเบียดของไขสันหลังด้วย วิธีฉีดสี (myelogram) ผ่าตัดแก้ไข ภาวะการกดเบียดของไขสันหลัง (เช่น ในรายหมอนรองกระดูกเคลื่อน) การตรวจวัดระดับยากันชักและการ ตรวจน้ำเลี้ยงไขสันหลัง

 

4.คลินิคพิเศษโรคตา (Ophthalmology)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคตา ทั้งในด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม เช่น การตรวจหาความผิดปกติโรคของหนังตา โรคของกระจกตาและจอประสาทตา การตรวจวัดปริมาณน้ำตา การตรวจวัดความดันลูกตา การย้อมสีเพื่อตรวจหาแผลหลุม ของกระจกตา การผ่าตัดแก้ไข ความผิดปกติของหนังตา ลูกตาทะลัก และการผ่าตัดเอาลูกตาออก เป็นต้น

 

5.คลินิคพิเศษโรคผิวหนัง (Dermatology)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย พยาธิภายนอก ไรขี้เรื้อนเปียก/ขี้เรื้อนแห้ง การตรวจวินิจฉัยและ รักษาโรคภูมิแพ้ชนิดต่างๆ และ ภูมิแพ้แบบอื่น ๆ

 

6.คลินิคพิเศษโรคพฤติกรรมในสัตว์เลี้ยง (Behavioral Medicine)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้คำปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่างๆ วิธีการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การฝึกสุนัขและแมวให้ขับถ่ายเป็นที่แก้ปัญหาการดุร้าย อาการย้ำคิดย้ำทำ พฤติกรรมทำลายข้าวของ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อื่นๆ

 

7.คลินิคพิเศษโรคโรคไต (Renal Disease)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา โดยมีการตรวจวินิจฉัยโรคไตทั้งแบบเบื้องต้นเพื่อป้องกัน ภาวะโรคไต หรือไตวาย และแบบรักษาในกรณีไตวายแล้ว จากการตรวจปัสสาวะ, ตรวจเลือด, เอ็กซเรย์ และ อัลตราซาวด์ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เฉพาะสำหรับโรคไต เช่น เครื่องปั๊มน้ำเกลือให้ได้ตามที่กำหนด เพราะน้ำเกลือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาโรคไต เป็นต้น

 

8.คลินิคพิเศษโรคระบบสูติกรรม (Reproductive & Pregnancy)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ อาทิเช่น การรักษาโรคมดลูกอักเสบ ให้คำปรึกษา เรื่องการตรวจระยะการเป็นสัด และช่วงที่เหมาะแก่การผสม ,ดูแลการตั้งท้อง, เตรียมตัวคลอด และ ช่วยคลอด ,การทำหมันสุนัขและแมวทั้งเพศผู้และเพศเมีย,การผ่าตัด, แก้ไขมดลูกอักเสบ, การผ่าตัดแก้ไขเนื้องอกในเต้านม, เนื้องอกในระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น

 

9.คลินิคพิเศษโรคระบบช่องปากและฟัน (Dental Care)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการขูดหินปูน และรักษาโรคในช่องปาก ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์

 

10.คลินิกพิเศษโรคแมว (Cat Clinic)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการคำปรึกษาและวางแผนการรักษาด้านโรคแมว โดยสัตวแพทย์ด้านโรคแมว

เปิดบริการทุกวันพฤหัส 18.00-21.00 น. ที่โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาเมืองเอก

 

11.คลินิกพิเศษฝังเข็ม (Acupuncture Clinic)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการรักษาอาการเจ็บปวด และโรคเรื้อรังต่างๆตามแนวแพทย์แผนจีนโบราณ ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน โดยสัตวแพทย์ ด้านการฝังเข็ม เปิดบริการทุกวันเสาร์ ที่โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขา เมืองเอก