บริการทำวัคซีนนอกสถานที่

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการทำวัคซีนและฉีดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ
นอกสถานที่ (Vaccinations & Prevent Heartworms)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการจัดโปรแกรมฉีดวัคซีนและฉีดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและเห็บหมัด
นอกสถานที่ และบริการรับ – ส่งสัตว์เลี้ยง โปรดสอบถามรายละเอียดเพื่อนัดหมายวัน-เวลา ล่วงหน้า

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาเมืองเอก 02- 536 3995
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาคลองสาม ธัญบุรี 02 - 533 1718
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาพัทยา เทพประสิทธิ์ 038 - 233 200
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาคลองสี่ ลำลูกกา 02 - 592 3859

 


 • MICROCHIPPING SERVICE.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิคส์(Microchipping Center) โรงพยาบาลสัตว์ ศ. เมืองเอก มีบริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิคส์ (Microchi...

 • ตรวจสุขภาพสัตว์ไปต่างประเทศ.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ(International Health Certificates) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจและออกใบรับรองสุขภาพสำหร...

 • RABIES TITER TEST.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Titer Test) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษา Rabies titer พร้อมใบรับรอง ตามมาตรฐา...

 • Swimming pool & hydrotherapy.jpg
  รงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการสระว่ายน้ำและธาราบำบัด(Swimming Pool & Hydrotherapy) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอกมีสัตวแพทย์ด้านธาราบำบัดดูแลสัตว์เลี้ยงและให้การปรึกษาแนะนำเจ้าข...