ติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิคส์

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิคส์ (Microchipping Center)

 

โรงพยาบาลสัตว์ ศ. เมืองเอก มีบริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิคส์ (Microchip) ด้วยอุปกรณ์และวิธีการที่มาตรฐานภายใต้ ISO 11758 ง่ายๆเพียงท่านพาสัตว์เลี้ยงมาที่โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อกรอกข้อมูลเจ้าของ เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในกรณีสุนัขหาย จากนั้นภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มากรอกข้อมูล ทางโรงพยาบาลสัตว์ จะติดต่อเจ้าของมารับใบรับรองของไมโครชิพ ( Microchip Certificate)


 • Vaccinations & Prevent Heartworms.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการทำวัคซีนและฉีดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจนอกสถานที่ (Vaccinations & Prevent Heartworms) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการจัดโปรแกรมฉีดวัคซีนแล...

 • ตรวจสุขภาพสัตว์ไปต่างประเทศ.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ(International Health Certificates) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจและออกใบรับรองสุขภาพสำหร...

 • RABIES TITER TEST.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Titer Test) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษา Rabies titer พร้อมใบรับรอง ตามมาตรฐา...

 • Swimming pool & hydrotherapy.jpg
  รงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการสระว่ายน้ำและธาราบำบัด(Swimming Pool & Hydrotherapy) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอกมีสัตวแพทย์ด้านธาราบำบัดดูแลสัตว์เลี้ยงและให้การปรึกษาแนะนำเจ้าข...