ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ
(International Health Certificates)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจและออกใบรับรองสุขภาพสำหรับนำสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง


 • Vaccinations & Prevent Heartworms.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการทำวัคซีนและฉีดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจนอกสถานที่ (Vaccinations & Prevent Heartworms) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการจัดโปรแกรมฉีดวัคซีนแล...

 • MICROCHIPPING SERVICE.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิคส์(Microchipping Center) โรงพยาบาลสัตว์ ศ. เมืองเอก มีบริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิคส์ (Microchi...

 • RABIES TITER TEST.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Titer Test) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษา Rabies titer พร้อมใบรับรอง ตามมาตรฐา...

 • Swimming pool & hydrotherapy.jpg
  รงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการสระว่ายน้ำและธาราบำบัด(Swimming Pool & Hydrotherapy) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอกมีสัตวแพทย์ด้านธาราบำบัดดูแลสัตว์เลี้ยงและให้การปรึกษาแนะนำเจ้าข...