บริการตรวจ Rabies Titer Test

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Titer Test)

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษา Rabies titer พร้อมใบรับรอง ตามมาตรฐานยุโรป เพื่อส่งสุนัขหรือแมวไปประเทศต่างๆในยุโรป อเมริกาและเอเชีย ด้วยบริการคุณภาพและสะดวกต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง


 • Vaccinations & Prevent Heartworms.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการทำวัคซีนและฉีดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจนอกสถานที่ (Vaccinations & Prevent Heartworms) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการจัดโปรแกรมฉีดวัคซีนแล...

 • MICROCHIPPING SERVICE.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิคส์(Microchipping Center) โรงพยาบาลสัตว์ ศ. เมืองเอก มีบริการติดตั้งบัตรประจำตัวสัตว์อิเล็กทรอนิคส์ (Microchi...

 • ตรวจสุขภาพสัตว์ไปต่างประเทศ.jpg
  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ(International Health Certificates) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการตรวจและออกใบรับรองสุขภาพสำหร...

 • Swimming pool & hydrotherapy.jpg
  รงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ให้บริการสระว่ายน้ำและธาราบำบัด(Swimming Pool & Hydrotherapy) โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอกมีสัตวแพทย์ด้านธาราบำบัดดูแลสัตว์เลี้ยงและให้การปรึกษาแนะนำเจ้าข...