แผนกสัตว์ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ เมืองเอก


โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ เมืองเอก ให้บริการรักษาโรคทั่วไป จัดโปรแกรมวัคซีนและโปรแกรมตรวจสุขภาพ  รักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉินหรือสัตว์ป่วยอาการหนักหรือรุ่นแรง   ตลอด 24 ชั่วโมง