แผนกสัตว์ป่วยใน (IPD) และสัตว์ป่วยวิกฤต (Critical care unit)

โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ เมืองเอก ดูแลรักษาสัตว์ป่วยและลูกสัตว์แรกเกิด 
โรงพยาบาลสัตว์มีเครื่องให้ oxygen ตู้อบลูกสัตว์แรกเกิด เครื่อง วัดความดันโลหิต โรงพยาบาลสัตว์มีเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ บริการถ่ายเลือด รวมถึงรับฝากดูแลสัตว์ป่วยภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก มีห้องพักสะอาด ถูกสุขลักษณะ  แยกเป็นสัดส่วน โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก มีระบบระบายอากาศ ทั้งห้องพักสุนัข แมว และห้องสัตว์ป่วยติดเชื้อ 
 
ห้อง CCU (Critical care unit)
สำหรับสัตว์ป่วยภาวะวิกฤต ที่ต้องการ การดูแล และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด  โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก มีสัตวแพทย์ และ พยาบาลประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้งนี้ภายในห้องCCUได้ถูกออกแบบให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์กู้ชีพ พร้อมใช้งานตลอด ได้แก่ เครื่องควบคุมการให้น้ำเกลือ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิร่างกายสัตว์  และตู้สำหรับดมออกซิเจน
 
 

 

 

 

ตู้ช่วยควบคุมอุณหภูมิลูกสัตว์/สัตว์เลี้ยงแรกเกิด (Nursery Care Unit)
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก รับบริการการดูแลสัตว์เลี้ยงแรกเกิด ดูแลลูกสัตว์กำพร้าหรือกรณีที่แม่ไม่สามารถ เลี้ยงลูกเป็นตามปกติ ตลอดจนลูกสัตว์ที่อ่อนแอ  ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
 
 
ห้องสัตว์ป่วยโรคติดเชื้อ (Infectious Care and Treatment Unit)
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ได้จัดเตรียมห้องไว้สำหรับแยกรักษาโรคติดเชื้อโดยเฉพาะ ได้แก่ โรคลำไส้อักเสบ  โรคหวัดแมว และ โรคติดเชื้ออื่นๆในแมว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรค